Hållbarhet

Miljöpolicy

Miljöarbetet inom CEMEX AB skall skapa en hållbar utveckling för såväl företaget som miljön. Detta uppfyller vi genom att aktivt arbeta med klara målsättningar och riktlinjer: 


  • Uppfylla lagar, förordningar och andra krav inom miljöområdet
  • Arbeta med ständig förbättring av företagets miljöprestanda
  • Öppet redovisa och informera om resultaten av vårt miljöarbete
  • Ständigt informera och föra en dialog om vår miljöpolicy, detta för att ständigt utveckla miljöarbetet genom deltagande av samtliga medarbetare i företaget
  • Minimera miljöpåverkan från våra terminaler
  • Samarbeta med våra leverantörer för att stötta och uppmuntra ett positivt miljöarbetet 

Terminaler, kontor och fabriker

Select product from list
Search
Building the Future
Copyright © 2019 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved


Customer Type:
Company:
Name: *
Town: *
Email: *
Click To Open