Kundinformation

Kvalitetspolicy


Kvalitet i allt vi gör är ett väsentligt element i CEMEX AB:s filosofi och verksamhet, och därmed en av verksamhetens primäruppgifter. Ansvaret för kvalitetsarbetet ligger hos ledningen, men varje medarbetare är ansvarig för kvaliteten i egna arbetet.

Kvalitetssystemet skall medverka till att öka CEMEX AB:s konkurrensförmåga och lönsamhet, underlätta verksamheten och arbetsmiljön samt säkerställa att kvalitetsarbetet utförs på rätt sätt.

Vi skall tillfredsställa våra kunders krav och förväntningar på våra produkter och tjänster.  CEMEX AB är certifierade enligt ISO 9001. 

7 results found

Terminaler, kontor och fabriker

Select product from list
Search
Building the Future
Copyright © 2019 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved


Customer Type:
Company:
Name: *
Town: *
Email: *
Click To Open