Om CEMEX

Etik och efterlevnad


Idag, som ett globalt företag, står CEMEX inför större utmaningar än någonsin tidigare. Våra intressenter kräver mer än bara bra ekonomiska resultat, teknik och global medvetenhet. Vi förväntas följa normer för företagens beteende överallt vi är verksamma.

ETHOS, ett världsomspännande CEMEX initiativ som stöds av de anställda från olika delar av företaget. Här omfamnar vi dessa standarder och främjar åtgärder som kommer utvecklas och stärka vår företagskultur.

Läs mer

Terminaler, kontor och fabriker

Select product from list
Search
Building the Future
Copyright © 2019 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved


Customer Type:
Company:
Name: *
Town: *
Email: *
Click To Open