Environmental Product Declaration, EPD


CEMEX Sverige har idag EPD:er för cementprodukterna CEMEX Komposit, CEMEX Rapid och CEMEX Standard.

En EPD visar cementens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Redovisningen är standardiserad och innehåller uppgifter om råmaterial, energianvändning, avfall samt utsläpp till luft, mark och vatten.

EPD

3 results found

Terminaler, kontor och fabriker

Select product from list
Search
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved


Customer Type:
Company:
Name: *
Town: *
Email: *
Click To Open