Environmental Product Declaration, EPD


CEMEX Sverige har idag EPD:er för cementprodukterna CEMEX Komposit L och CEMEX Rapid. 

En EPD visar cementens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Redovisningen är standardiserad och innehåller uppgifter om råmaterial, energianvändning, avfall samt utsläpp till luft, mark och vatten.

EPD

3 results found

Terminaler, kontor och fabriker

Select product from list
Search
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved


Customer Type:
Company:
Name: *
Town: *
Email: *
Click To Open