CEMEX Miljöcement CEMIII/A 42,5N


03-05-2018

Byggprojekt med höga miljökrav kan nu använda Cemex Miljöcement. Cementen, som är den första i sitt slag på den svenska marknaden har en väsentligt lägre miljöpåverkan än traditionella alternativ.

Vid tillverkning av konventionell cement frigörs stora mängder koldioxid. Men med Cemex nya Miljöcement Cem III/A 42,5N går det att sänka koldioxidutsläppet vid tillverkningen väsentligt.
– Vår Miljöcement är en cement som innehåller en stor mängd masugnsslagg. Det gör miljöbelastningen radikalt lägre, säger Andreas Liikane, försäljningschef på Cemex.

Att använda större mängder slaggprodukter vid tillverkningen av cement har länge varit en etablerad metod i bland annat Tyskland. Men det är först nu en sådan cement introduceras på den svenska marknaden. Cemex Miljöcement Cem III/A 42,5N består upp till 50 procent av återvunnet masugnsslagg. Metoden minskar inte bara uttaget av ändliga naturresurser, utan gör också att avfallet från stålindustrin minskar, samtidigt som cementens hållfasthet bibehålls.

Cemex Miljöcement är dessutom tätare, vilket minskar risken för kloridinträngning. Den står emot sura, kemiska angrepp bättre än traditionell cement, samt löper mindre risk för temperatursprickor. Den har också en ljusare färg och slätare ytfinish.

Relaterade dokument

Terminaler, kontor och fabriker

Select product from list
Search
Building the Future
Copyright © 2019 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved


Customer Type:
Company:
Name: *
Town: *
Email: *
Click To Open