Om CEMEX

CEMEX Värderingar

Våra värderingar definierar karaktären för vårt företag, precis lika mycket som de produkter och tjänster som är märkta med CEMEX varumärke. De värderingar som ligger till grund för vår organisation är:


Samverkan

Vi arbetar med andra i en kollektiv strävan efter bästa resultat. Samarbete är kärnan i alla våra relationer. Vi samarbetar med kunder, kollegor, leverantörer och andra partners för att nå gemensamma mål.

Integritet

Vi agerar med ärlighet, ansvar och respekt mot alla människor och organisationer med vilka vi samverkar.

Ledning

Vi strävar efter att vara ledande, inte bara inom byggmaterialindustrin, men också i alla våra relationer. Vi är ett företag med en sund vision för framtiden, baserat på hållbarhet, kvalitet och innovation

Läs mer

Terminaler, kontor och fabriker

Select product from list
Search
Building the Future
Copyright © 2019 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved


Customer Type:
Company:
Name: *
Town: *
Email: *
Click To Open