Om CEMEX

CEMEX Sverige

 CEMEX Sverige marknadsför cement med hög kvalitet och låg miljöbelastning till den svenska marknaden. Leveranser till våra kunder sker genom helautomatiserade och strategiskt belägna terminaler.


Vår cement importeras från CEMEX OstZement GmbH - werk Rüdersdorf utanför Berlin. Våra terminaler är strategiskt placerade i Västerås, Surte, Landskrona, Oxelösund och Halmstad.

Vi är en effektiv leverantör genom att vi kan ta till vara informations- och produktionsteknologier inom vårt globala nätverk. Vi har tillgång till expertis inom logistik och produktion vilket stärker vårt sätt att agera.

CEMEX arbetar efter certifierade kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9001 respektive ISO 14001.

CEMEX Koncernen 

CEMEX är en ledande producent och marknadsförare av cement, fabriksbetong och andra byggnadsmaterial. Företaget har verksamheter som är spridda över fyra kontinenter.

CEMEX kombinerar en god kunskap om den lokala marknaden med ett globalt nätverk och avancerade IT system för att kunna förse marknaden med kvalitetsprodukter och förstklassig kundservice.      

Vi är en av världens mest effektiva cementproducenter. Vi har uppnått denna konkurrensfördel genom att använda sofistikerade informations- och produktions- teknologier över hela vårt globala nätverk.

Vårt uppdrag 

“Att tillfredställa våra kunders globala behov av byggmaterial samt skapa ett värde för våra aktieägare genom att bli världens mest effektiva och lönsamma byggmaterial företag”

Terminaler, kontor och fabriker

Select product from list
Search
Building the Future
Copyright © 2019 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved


Customer Type:
Company:
Name: *
Town: *
Email: *
Click To Open