Static Image

Teknisk Service

Till dig som CEMEX kund kan vi erbjuda cement med garanterat jämn kvalitet och hög tillgänglighet på alla terminalerna. Vi kan också hjälpa dig med teknisk rådgivning.


Om du har frågor kontakta:

Nedan finner du exempel på vad vi kan hjälpa dig med:

Cement statistik
Du som är kund hos CEMEX eller på annat sätt kommer i kontakt med vår produkt kan anmäla dig för att ta del av cementens kvalitet. Vi skickar ut statistik på cementens hållfasthet och bindetid varje månad.

Formulär för prenumeration av cement statistik

Beräkning av värmeutveckling och hållfasthetsutveckling
I ett samarbete med DTI, Danmark har vi tagit fram beräkningsunderlag för att beräkna värme- och hållfasthetsutveckling på betongkonstruktioner med våra cement. Beräkningarna utförs med programmet 4C-Temp som är framtaget av DTI.

Programmet 4C-Temp behandlar värme, mognadsgrad och hållfasthet i betongkonstruktioner.
4C-Temp ger möjligheter att få en överblick av ett projekt, utföra beräkningar och se resultatet som en grafisk presentation.
4C-Temp kan simulera olika konstruktionsmetoder med möjlighet att välja ett antal parametrar, såsom gjuthastighet, form, isolering, kylning och uppvärmning med avseende på att undvika sprickor under härdning.
4C-Temp är ett dataprogram som är konstruerat för att bestämma hur temperatur och hållfasthet varierar i en 2-dimensionell polygon (flersidig) yta (med eller utan hål).
Vinkelrätt mot den 2-dimensionella ytan kan tjockleken varieras.
All beräkning är baserad på finita element metoden (FEM). 4C utför automatiskt alla nödvändiga operationer för att förvandla den fysiska problemställningen till en formulering som kan behandlas med FEM. Den av användaren specificerade geometrin delas automatiskt in i triangulära element.

Temperaturberäkningar

4C-Temp bestämmer temperaturfördelningen över tvärsnittet, varierande över tiden.
Hänsyn tas till :
- Betongens värmeutveckling från hydratationsprocessen.
- Betongens gjut temperatur och gjut hastighet.
- Klimat (lufttemperatur, vindhastighet).
- Form, isolering.
- Kylrör, värmetrådar, värmemattor.

Du som är kund hos Embra kan fylla i nedanståend formulär så utför vi beräkningen. Indata som krävs för beräkningen framgår av formuläret.

Formulär för beräkning av värme- och hållfasthetsutveckling.

Terminaler, kontor och fabriker

Select product from list
Search
Building the Future
Copyright © 2019 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved


Customer Type:
Company:
Name: *
Town: *
Email: *
Click To Open