Hållbarhet
Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig del i CEMEX affärsstrategi och något som vi arbetar med i vår dagliga verksamhet. Vår målsättning är att vara en ledande aktör inom hållbart byggande och utveckla byggprodukter och lösningar som gör skillnad för oss och vår framtid. Genom att kontinuerligt arbeta för att minimera vår miljöpåverkan kan vi skapa mervärde för våra intressenter och deras bolag.

Vår framgång beror inte bara på kvalitén på våra produkter och tjänster utan också på hur vi uppfyller våra högt ställda krav när det gäller hälsa, säkerhet, miljö och socialt ansvarstagande. Varje CEMEX organisation drivs med miljöledningssystem som bygger på principerna i ISO 14000.

Produkter

CEMEX Sverige har ett brett utbud av produkter med hållbarhet i fokus. Hos oss hittar du cementtyper för alla typer av betongkonstruktioner. Vi har även produkter för byggprojekt med höga miljökrav. CEMEX Miljöcement är den första cementen i sitt slag på den svenska marknaden, med lägre miljöpåverkan än traditionella alternativ.

Fabriker

Vi på CEMEX arbetar målinriktat för att minska vår användning av fossila bränslen och istället satsa på andra, mer hållbara alternativ. Våra fabriker finns på flera platser världen över och strävar alla efter att ligga i framkant när det kommer till innovation och hållbarhet. Några av våra fabriker som har kommit långt i hållbarhetsprocessen är Broceni (LV) och Rudersdorf (DE).

Hälsa och säkerhet

Hälsa och säkerhet är ett viktigt och prioriterat område för CEMEX. Vi agerar utifrån en nollvision och accepterar aldrig osäkra arbetsmetoder som kan leda till olyckor och ohälsa. På CEMEX utvärderar vi löpande våra rutiner för att garantera att vi utför våra uppgifter så effektivt och säkert som möjligt. Genom att följa rätt praxis kan vi och alla våra anställda säkerställa en trygg arbetsmiljö.

Socialt engagemang

CEMEX har flera globala projekt som vi jobbar med. CEMEX Nature och CEMEX Foundation är en viktig del av bolagets övergripande hållbarhetsprogram. Det kontinuerliga utvecklingsprogrammet behandlar de mest betydelsefulla hållbarhetsfrågorna som rör hela företagets verksamhet. För CEMEX Nature och CEMEX Foundation handlar hållbarhet om att se till att det vi gör just nu för att möta dagens behov inte äventyrar framtida generationers förmåga att möta sina behov. Projektet syftar till att engagera alla våra anställda och andra beslutsfattare.

Årsredovisning CEMEX Koncern

 

CEMEX koncernredovisning 2013. Mer

Global Hållbarhetsredovisning

 

Läs CEMEX globala hållbarhetsrapport.  Mer

Här finns vi

 

Här hittar du våra cementterminaler.  Mer

Building the Future
Copyright © 2019 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved


Customer Type:
Company:
Name: *
Town: *
Email: *
Click To Open